CATEGORY:Taiwan

Father to Son   Taiwan / Dir.:HSIAO Ya-Chuan
Forêt Debussy   Taiwan / Dir.:KUO Cheng-Chui
Le Moulin   Taiwan / Dir.:HUANG Ya-Li
On Happiness Road   Taiwan / Dir.:SUNG Hsin-Yin
TAKE ME TO THE MOON   Taiwan / Dir.:Hsieh Chun-Yi
The Last Women Standing   China / Dir.:Luo Luo
The Tag-Along   Taiwan / Dir.:CHENG Wei-Hao
The Village of No Return   Taiwan, China / Dir.:CHEN Yu-Hsun
TURN AROUND   Taiwan / Dir.:Chen Tapu
White Ant   Taiwan / Dir.:CHU Hsien-Che