CATEGORY:Documentary

Beijing Ants   China / Dir.:Ryuji Otsuka
Le Moulin   Taiwan / Dir.:HUANG Ya-Li
MRS. FANG   Hong Kong, France, Germany / Dir.:WANG Bing
Speed, Glue & Shinki   Philippines, Japan / Dir.:Bradley Liew
Suicide Made   Korea / Dir.:Sang-ho Lee
Trace   China / Dir.:Huang Ji, Ryuji Otsuka